Privacy

Alle door de gebruiker aan Hoogvliet verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door Hoogvliet aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

 

Disclaimer

Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze nieuwsbrief kan Hoogvliet BV, hierna te noemen Hoogvliet, geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van eventuele fouten of vergissingen.

Actie pagina opties
Is actie pagina: 
0
Bestand upload: 
0
Actie code: 
0